Skip to content

Personvernpolicy

Confects personvernpolicy hjelper deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn, samt hvordan vi håndterer, beskytter, lagrer, overfører og sletter dine personopplysninger.

Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person som er i live, slik som e-postadresse, gateadresse eller telefonnummer.

Hvilke personopplysninger behandler Confect??

Personuppgifter som Confect kan komma att behandla om dig är:

 • Grunnleggende personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post samt informasjon om brukere og webtrafikk som innloggings-ID, brukernavn og IP-adresse..
 • Innhold som du har lastet opp eller delt, som bilder, kommentarer, artikler og videoer.
 • Informasjon via jobbsøknader.

For de formål som nevnes i avsnittet "Hvorfor vi behandler personopplysninger" behandler Confect ikke sensitive personopplysninger om deg.

Hvordan vi samler inn dine personopplysninger

Generelt samler Confect inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet vår kunde.

Vi bruker også informasjonskapsler og andre sporingsmetoder når du bruker Confects nettsteder og når du samhandler med oss via e-post, for å optimalisere din opplevelse av oss, vårt tilbud og våre nettsteder.

II noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan være dataaggregering fra tredjepart, markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk fra tredjepart.

Hvorfor vi behandler personopplysninger

Confects personvernpolicy gjelder når Confect og dets datterselskaper behandler dine personopplysninger for ulike formål når du samhandler med oss, som;

Kjøp og leveranse

 • Håndtere kundeordrer, avtaler og betalinger
 • Tilby tjenester direkte til deg, som e-læring, webinarer og rapporter
 • Gi tilbud om produkter og tjenester til kunder
 • Opprette og håndtere kontoer for brukere av våre tjenester

   

Support og forbedring

 • Forbedre og utvikle kvalitet, funksjonalitet og brukeropplevelse for våre produkter, tjenester og Confects nettsteder
 • Tilby kundestøtte for våre produkter og tjenester
 • Drive brukerforum for å utdanne og muliggjøre interaksjon mellom brukere og Confect

Sikkerhet

 • Oppdage, avhjelpe og forhindre sikkerhetstrusler og misbruk, samt utføre vedlikehold og feilsøking

Markedsføring

 • Håndtere og sende markedsføringsmateriell

 • Skape interesseprofiler for å markedsføre relevante produkter og tjenester


Rekruttering

 • For å håndtere rekrutteringsprosesser og jobbsøknader

 • Evaluere innsendte dokumenter, gjennomføre intervjuer og ringe referanser

Informasjon om hvordan personopplysninger behandles i en av våre mange tjenester, beskrives i det respektive databehandleravtalen for den tjenesten. Confect fungerer i disse tilfellene som databehandler og behandler opplysningene på vegne av og i henhold til instruksjoner fra kunden. For mer informasjon om dette, vennligst kontakt kundestøtte for den spesifikke tjenesten.


Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Confect behandler personopplysninger basert på flere rettslige grunnlag.

Avtale med deg

Vi behandler dine personopplysninger basert på en juridisk bindende avtale med deg, for eksempel når du søker på en jobb hos Confect. Å behandle dine personopplysninger som CV, søknad og referanser er nødvendig for at Confect skal kunne håndtere forespørsler fra jobbsøkere før en kontrakt inngås.

Ditt samtykke

Confect kan komme til å behandle dine personopplysninger basert på samtykke. Du har alltid muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke etter at det er gitt.

Berettiget interesse

Confect har en berettiget interesse når vi behandler dine personopplysninger for sikkerhet, støtte og forbedring, eller når du fungerer som kontaktperson for en eksisterende eller potensiell kunde. Dine personopplysninger behandles fra et forretningsperspektiv på en måte vi anser ikke er i konflikt med dine fri- og rettigheter som privatperson.

Videre behandler Confect dine personopplysninger basert på en berettiget interesse hvis du melder deg på et webinar, laster ned rapporter eller annet innhold fra våre nettsider, samt når du bruker Confects brukerforum. Det berettigede interessen er å assistere deg med relevant innhold, holde webinarer, markedsføre og administrere dine forespørsler. Les mer om hvordan Confect behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål basert på berettiget interesse og dine rettigheter når vi behandler dine personopplysninger for slike formål under avsnittet “markedsføring” i denne personvernpolicyen.

Hvordan dine personopplysninger deles


Innenfor Confect

Siden Confect består av forskjellige datterselskaper, er det viktig for oss å gi deg den beste mulige helhetlige opplevelsen. For å opprettholde en oversikt og ha innsikt, kan Confect dele dine personopplysninger mellom selskaper innen Confect.

Utenfor Confect

Confect kan også komme til å dele dine personopplysninger med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:


Confect brukerforum (communities)

Hvis du gjør et innlegg, en kommentar eller lignende på Confects brukerforum eller andre forum på noen av Confects nettsider, kan denne informasjonen leses og brukes av andre som har tilgang til disse forumene. Confect er ikke ansvarlig for noen av informasjonen du legger ut på slike forum eller på Confects nettsider.

Forretningspartnere

Confect kan komme til å dele dine personopplysninger med våre partnere i tilfeller det anses som legitimt fra et forretningsperspektiv og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Myndigheter

Politi og andre myndigheter kan be om tilgang til personopplysninger fra Confect. I disse tilfellene overleverer Confect informasjonen kun hvis det foreligger en rettslig avgjørelse som krever dette.


Når bruker Confect underleverandører?

Confect bruker underleverandører til å behandle personopplysninger. Dette er vanligvis leverandører av skylagringstjenester eller andre IT-tjenesteleverandører.

Når Confect bruker underleverandører, inngår Confect databehandleravtaler (DPA) med disse for å beskytte din personvern. Hvis underleverandører er lokalisert utenfor EU/EØS, sikrer Confect lovlige grunnlag for internasjonale overføringer på dine vegne ved å bruke EU-standardkontraktsklausuler (EU SCC).

Du kan alltid be om en oversikt og mer detaljert informasjon om Confects underleverandører.

Hvordan du kontakter Confect finner du nederst i dette dokumentet.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Confect lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser. Når vi behandler dine personopplysninger på andre rettslige grunnlag, som berettiget interesse, blir informasjonen lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Følgelig kan dine personopplysninger være underlagt ulike lagringspolicyer basert på type data og formålet med innsamlingen. Her er noen eksempler:

 • Ved rekruttering vil Confect slette dine personopplysninger som CV, søknad og andre dokumenter, når rekrutteringsprosessen er fullført, vanligvis maksimalt 6 månader etter siste søknadsdato med mindre annet er avtalt med deg.
 • Et annet eksempel er kontaktinformasjon lagret for markedsføringsformål, inkludert leads eller potensielle kunder. Disse personopplysningene vil bli slettet senest 24 måneder etter siste registrerte aktivitet.

For ytterligere informasjon angående sletting, velkommen til å kontakte Confect (kontaktinformasjon finnes i siste seksjon i dette dokumentet).


Dine rettigheter


Som registrert kan du påberope deg følgende rettigheter i forhold til Confects behandling av dine personopplysninger:

 • Rett til tilgang. Du har rett til å be om en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg.

 • Rett til rettelse. Du har også rett til å be Confect korrigere feilaktige personopplysninger som gjelder deg.

 • Rett til sletting. Du kan be om at Confect sletter opplysninger om deg.

 • Rett til begrensning (av behandling). Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

 • Rett til dataportabilitet. Du kan be oss om å gi deg eller andre dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

 • Rett til å gjøre innsigelser. Du har rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse eller formål for direkte markedsføring. Du har også rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger for å utføre oppgaver som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet eller på grunnlag av berettigede interesser.

Vennligst merk at det kan være visse unntak eller begrensninger til de ovennevnte rettighetene som kan gjelde avhengig av de spesifikke omstendighetene i din situasjon. I slike tilfeller vil vi gi deg detaljert informasjon om aktuelt unntak eller begrensning og hjelpe deg med å utøve dine rettigheter i størst mulig utstrekning, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Markedsføring og profilering

Det berettigede interessen

Når du samhandler med Confect, for eksempel ved å besøke Confects nettsider, laste ned innhold, delta på webinarer og som en del av bruken av Confects tjenester, vil Confect behandle dine personopplysninger basert på et berettiget interesse. Ett av Confects berettigede interesser er å behandle personopplysninger for direkte markedsføring.

Confect bruker dine personopplysninger for å tilby relevant innhold til deg gjennom direkte markedsføring på sosiale medieplattformer og e-post, nettsider eller i en Confect tjeneste, basert på dine preferanser. Personopplysningene vi behandler er aggregerte data om deg, som IP-adresse, interesser (hvor du har klikket osv.), brukernavn og enhet. Dette gjøres for eksempel gjennom informasjonskapsler og kalles profilering. Confect vil også ha muligheten til å kombinere denne informasjonen med informasjon om kundeforholdet vi kan ha med ditt selskap.

Formålet med profileringen er å levere tilpasset markedsføring til deg, forbedre din brukeropplevelse av våre tjenester/nettsider og tilby produkter som våre kunder er fornøyde med. Confects tjenester brukes generelt som verktøy for arbeidsrelaterte formål, og din adferd i disse verktøyene sier lite om ditt privatliv. Ingen sensitive opplysninger behandles. Dine personopplysninger behandles dermed fra et forretningsperspektiv på en måte som vi anser ikke er i konflikt med dine fri- og rettigheter som individ.

Confect bruker e-post som et verktøy for å kommunisere markedsføring, men kun med ditt samtykke i samsvar med gjeldende markedsføringslov (om nødvendig). Hvis du har gitt ditt samtykke, vil du alltid ha muligheten til å velge bort som beskrevet nedenfor, eller når du mottar en e-post som inneholder markedsføringsmateriell.

Rett til å reservere seg mot markedsføringskommunikasjon

Du har rett til å reservere deg mot å motta markedsføringsmateriell fra Confect og være gjenstand for profilering. Du kan gjøre dette ved å følge instruksjonene for å reservere seg i markedsføringskommunikasjonen.

Merk at selv om du velger å reservere deg mot å motta markedsføringsmateriell, kan du fortsatt motta administrativ informasjon fra Confect, som ordrebekreftelser og varsler nødvendige for å håndtere kontoen din på tjenesten Confect tilbyr våre kunder.

Endringer

Vi oppfordrer deg til å regelmessig gjennomgå Confects personvernpolicy. Hvis Confect gjør vesentlige endringer i denne policyen som vesentlig endrer vår praksis rundt personvern, kan vi også informere deg på annen måte, som å sende en e-post eller legge ut en melding på vår nettside før endringene trer i kraft.

Kontakt oss

Alle viktige beslutninger om personvern i Confect tas av ledelsen i Confect.

For oppdaterte kontaktinformasjoner, se bunnteksten på Confect.se‍